www.svmontalt.cat
Portada > Composició de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és presidida per l'alcalde i integrada per les tinències d’alcaldia i altres regidors/es del Consistori.
Les seves funcions són les que els delega el Ple i l’alcalde.
El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors/es. Els altres regidors/es del consistori que no són membres de la Junta de Govern poden ser convidats per l’alcalde però hi assisteixen amb veu però sense vot.
La Junta de Govern Local es reuneix cada setmana, els dijous no festius, a les 18.30h.

PRESIDENT

Miquel Àngel Martínez i Camarasa     CiU

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Alcalde i regidor d'Atenció al Ciutadà, Benestar Social, Comunicació, Governació, Medi Ambient, Mobilitat, Recursos Humans, i Solidaritat i Cooperació.
A/e: alcaldia@svmontalt.cat 

1r TINENT D'ALCALDE

Amadeu Clofent     CiU

Amadeu Clofent i Rosique

Portaveu de CiU, 1r Tinent d’alcalde i regidor de Participació Ciutadana, Gestió Econòmica i Cultura 
A/e: aclofent@svmontalt.cat  

2a TINENT D'ALCALDE

M. Lluïsa Grimal     CiU

M. Lluïsa Grimal i Colomé

2a Tinent d’alcalde i regidora de Sanitat, Salut i Consum, i Ensenyament
A/e: mallgrimal@svmontalt.cat 

3r TINENT D'ALCALDE

Enric Miralles     CiU

Enric Miralles i Torres

3r Tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Noves Tecnologies i Gestió Energètica
A/e: emiralles@svmontalt.cat