www.svmontalt.cat
En el que portem de 2017, a Catalunya hi ha hagut 67 incendis forestals que han deixat 508,32 hectàrees cremades


Aquesta prohibició està recollida en el Decret 64/1995, que regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

Prohibit fer focDes del 15 de març, i fins el proper 15 d'octubre, no es podrà encendre cap foc al bosc i a menys de 500m de zona boscosa, segons ha informat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.

L'objectiu de la mesura és prevenir els incendis forestals i estableix que no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura.

Tampoc es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. A les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc només si s'utilitzen barbacoes d'obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries o restes vegetals i industrials de qualsevol mena; llençar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

La prohibició serà vigent, com cada any, fins el 15 d'octubre sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin, ja que alguns anys s’ha hagut d’allargar o avançar aquesta mesura destinada a prevenir incendis forestals.


Permisos per fer cremes controlades

Les sol·licituds de les autoritzacions en zona forestal i la franja de 500 metres que l’envolta en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, cal presentar-les a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc a les zones citades no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament. La normativa també preveu, només per a l’eliminació de restes vegetals i restes de poda procedents de treballs agrícoles (brancatge d’olivera i ametllers, vinya i restes vegetals procedents dels horts...), la possibilitat de presentar les sol·licituds als ajuntaments. D’aquesta manera, els pagesos només han de fer un únic tràmit al seu ajuntament.

Publicat el 15.03.2017