X
Procés Participació Ciutadana POUM SVM
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies - Actualitat
El 30 de març finalitza el termini per sol·licitar les bonificacions de la taxa d'escombraries

Bonificacions

Les famílies amb pocs recursos de Sant Vicenç que tinguin uns ingressos anuals inferiors al salari mínim interprofessional no hauran de pagar la taxa d’escombraries.

contenidorsL'Ajuntament de Sant Vicenç manté obert el termini perquè les persones que ho desitgin puguin sol·licitar l'exempció de la taxa de residus corresponent al 2017, així com les bonificacions per la realització de compostatge casolà, i tornarà aplicar, un any més, descomptes directes en el rebut a aquelles persones que fan ús de les deixalleries -fixa i mòbil-, tal i com estableix l’ordenança fiscal.

Els ciutadans que puguin acollir-se a la bonificació del 100% del rebut de les escombraries ho han de sol·licitar a l’oficina de l’ORGT, ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament, abans del 31 de març.

En el cas de la reducció per ús del servei de deixalleria, cal tenir en consideració que la reducció, que pot arribar fins al 25% de la taxa, es fa en funció de les aportacions fetes als serveis de deixalleria durant el 2016.

Des de l’Àrea de Medi Ambient es recorda que per accedir a les deixalleries, i per tant a aquesta reducció, és imprescindible disposar de la targeta de la deixalleria, que és de tramitació totalment gratuïta.

Quant a la bonificació per la realització de compostatge casolà de restes orgàniques i vegetals, aquesta també pot arribar al 25%, depenent del tipus i de la capacitat dels compostadors, que l’Ajuntament cedeix de manera gratuïta a les persones interessades.

Així doncs, si es compleixen els requisits per ser beneficiaris de les dues bonificacions, una família pot arribar a reduir fins a un 50% la seva taxa de residus.

Per sol·licitar les bonificacions per la realització de compostatge casolà és imprescindible fer-ho per escrit abans del 31 de març, mitjançant instància a l‘ORGT (c/ Sant Antoni, 13 – baixos). Pel que fa a les bonificacions per ús de les deixalleries –fixa i mòbil- no caldrà sol·licitar-les ja que s'aplicaran d'ofici amb les dades facilitades pel concessionari de les deixalleries.

A Sant Vicenç Reciclem

ACREDITACIÓ: per poder gaudir de l'exempció de la taxa d'escombraries s'hauran d'acreditar els ingressos de la unitat familiar, mitjançant la presentació de la declaració de renda de tots els membres. Les declaracions de renda es poden substituir pels certificats de percepció d'emoluments de cada un dels membres de la unitat familiar.

DESCOMPTES PER DISPOSAR DE COMPOSTADORS:

  • Compostadors amb una capacitat de fins a 420 litres: 10 euros
  • Compostadors amb una capacitat de fins a 800 litres: 15 euros
  • Compostadors amb una capacitat de 801 a 1.200 litres: 20 euros
  • Compostadors amb una capacitat de més de 1.200 litres: 25 euros
També s'aplicaran descomptes de 10 euros a les persones que disposin d'un vermicompostador, independentment de la seva capacitat.

És requisit imprescindible per accedir a aquests descomptes que els usuaris hagin fet una utilització correcta dels compostadors a 1 de gener de l'any en curs, la qual cosa serà comprovada des de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament.

DESCOMPTES PER ÚS DE LES DEIXALLERIES

Gaudiran de bonificacions fiscals les persones que durant l'any natural -1 de gener a 31 de desembre- anterior hagin utilitzat, mitjançant la presentació de la tarja facilitada a l'efecte, la deixalleria fixa o mòbil.
Les bonificacions a aplicar en aquest cas, són:
  • De 0 a 2 utilitzacions anuals: 0%
  • De 3 a 6 utilitzacions anuals: 5%
  • De 7 a 10 utilitzacions anuals: 10%
  • D'11 a 14 utilitzacions anuals: 15%
  • A partir de 15 utilitzacions anuals: 25%
Recordem que aquestes bonificacions no cal sol·licitar-les ja que s'aplicaran d'ofici amb les dades facilitades pel concessionari de les deixalleries.

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 16.03.2017
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^