www.svmontalt.cat


Els ajuts tenen per objectiu col·laborar amb les famílies per fer front a les despeses que suposa l’inici del curs escolar.

Ajuts llibresEnguany un total de 27 alumnes del municipi rebran una beca per a l’adquisició de llibres i material escolar. L’Ajuntament destinarà 1.076, 57 euros, repartits en beques que oscil·len entre 7,50 i 184,09 euros, depenent  de les diferents casuístiques de les famílies beneficiàries. L’objectiu és col·laborar amb les famílies en la compra dels llibres i material escolar necessari per al curs 2017-2018, per tal de pal·liar l’esforç econòmic que comporta l’inici del curs escolar.

Els ajuts beneficiaran alumnes de Sant Vicenç de Montalt que cursen ensenyaments obligatoris, des de P3 fins a 6è de primària. En la convocatòria d’enguany, s’han rebut un total de 35 sol·licituds, de les quals 27 han estat ateses, 7 s’han denegat per no complir amb algun dels requisits de les bases i 1 està pendent de resolució, ja que la família sol·licitant havia de completar la documentació que havia aportat.

En quant a les beques d'educació secundària, és previst que es resolguin abans que s'iniciï el proper curs, un cop realitzats els exàmens de recuperació del setembre.

Amb aquests ajuts, l’Ajuntament busca contribuir a la cohesió i perquè la igualtat en el dret d’accés a l’educació sigui real i efectiva, tot vetllant per l’equitat en el sistema educatiu.

Publicat el 07.08.2017