www.svmontalt.cat


Aquest 2018, a banda dels dies fixats per la Generalitat, els comerços santvicentins també podran obrir el 22 de juliol i el 5 d'agost.

Calendari de festius comercialsEl mes de juny de 2017, la Generalitat va publicar l'Ordre EMO/127/2017, a través de la qual s'estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019.

A banda, els municipis poden escollir-ne dos festius addicionals més cada any, que en el cas de Sant Vicenç seran el 22 de juliol i el 5 d’agost pel 2018 i el 21 de juliol i el 4 d’agost pel 2019. Les 4 dates escollides coincideixen en diumenges de l'època estival en què el municipi registra una gran afluència de visitants, la qual cosa pot resultar beneficiós pel sector comercial del municipi.

Per tant, els dies festius que els establiments comercials de Sant Vicenç poden romandre oberts al públics per l’any 2018 són els següents:

  • 7 de gener
  • 1 de juliol
  • 22 de juliol
  • 5 d’agost
  • 12 d’octubre
  • 1 de novembre
  • 6, 8, 16 i 23 de desembre
Publicat el 07.01.2018