www.svmontalt.cat
Dijous dia 19 d'abril, de 10.30 a 13h

Bus del Consumidor

El proper dijous dia 19 d’abril, a la plaça del Poble, coincidint amb el mercat setmanal, estarà ubicada l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor de 10.30 a 13 h.

Aquesta oficina periòdicament ve al municipi perquè els ciutadans que ho desitgin puguin fer les consultes relacionades amb l’àmbit dels drets dels consumidors, compra o lloguer d'habitatge, serveis bancaris, vehicles, etiquetatge i garanties dels productes, serveis post venda, assegurances o viatges.

Tanmateix, l'Ajuntament de Sant Vicenç també ofereix un servei permanent de tramitació de reclamacions i queixes en matèria de consum, mitjançant l'Oficina d'Informació al Consumidor (OMIC) que trobareu a la planta baixa de les dependències municipals del carrer Sant Antoni, 13.

Aquests serveis es presten a través de la Regidoria de Sanitat Salut Pública i Consum de l'Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Publicat el 04.04.2018