www.svmontalt.cat


A finals de novembre, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt contractarà en pràctiques, durant un període de 6 mesos, joves beneficiaris del Programa Garantia Juvenil.

Si tens entre 16 i 29 anys i reuneixes els requisits, apunta't-hi!

Per a més informació sobre la Garantia Juvenil clica en aquest ENLLAÇ.


Programa Garantia JuvenilLa Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda per la Unió Europea per tal de reduir l’atur juvenil i promoure la incorporació de les persones joves al mercat de treball. Està adreçada a persones joves que tenen més 16 i menys de 30 anys, que actualment no treballen ni estudien i que tampoc realitzen cap formació.

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt s’ha sumat a aquesta convocatòria i contractarà en pràctiques, durant un període de 6 mesos, joves beneficiaris del Programa Garantia Juvenil, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Tot seguit trobareu alguns dels requisits per accedir a la convocatòria:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Programa Garantia JuvenilAcreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. 
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Constar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Si vols informació sobre la Garantia Juvenil, o tens dubtes per apuntar-t'hi. Omple les dades d’aquest FORMULARI i des del Consell Comarcal del Maresme es posaran en contacte amb tu.

Programa finançat a càrrec de fons provinents del Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Logo Garantia Juvenil


Logo Ministerio  Logo SOC

Publicat el 12.08.2018