www.svmontalt.cat
Portada > Compromís d'accessibilitat

El web municipal de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha adquirit el compromís de garantir l'accessibilitat dels seus continguts a tots els ciutadans independentment de les limitacions pròpies de l'individu (discapacitat motriu o sensorial) o de les que se'n deriven del context d'ús (tecnològiques o ambientals).

Aquest espai web ha estat creat basant-se en les pautes d'accessibilitat als continguts proporcionats per la WAI organisme creat per la W3C  (World Wide Web Consortium) per informar, investigar i fomentar el treball a l'accessibilitat web.