www.svmontalt.cat
Portada > Informació de la seu

Seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.
L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre electrònic

L’aprovació definitiva del Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica, així com també de l’Ordenança número 71, de creació i funcionament del registre electrònic de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 4 de juliol de 2011.

Normativa municipal sobre la Seu electrònica i el Registre electrònic

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  • El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  • Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  • Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis

Seu Electrònica
URL: https://svmontalt.cat/seu_electronica
Emès per a: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)

Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=264&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

Tramitació electrònica
URL: https://tram.ajuntaments.info/tram/441/catala
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Eines de validació de certificats

L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura:
http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Calendari laboral 2017

Festes locals 2017:

  • 5 de juny
  • 13 d'octubre