www.svmontalt.cat
Portada > Comissió Informativa de Participació Ciutadana

ATRIBUCIONS: revisió del Reglament de Participació Ciutadana i tots els temes suceptibles de ser tratats pel consistori.

MEMBRES:

President: Amadeu Clofent i Rosique (CiU)
Substitut: l’alcalde, Miquel Àngel Martínez i Camarasa (CiU)

Vocals:

Robert Subirón i Olmos (CIU)
Substituta: Gemma Duran i Franch (CIU)

Jaume Arcos i Vinyals (9SV)
Substitut: Jaume Gumà i Noel (9SV)

Berta Sala i Casanovas (ERC)
Substitut: Enric Pardo i Matas

Benito Pérez i González (C's)

Xavier Sandoval Carrillo (PSC)

Jacono García-Nieto i Videgaín (PP)

Actuarà com a Secretari: el/la funcionari/ària adscrit/a a la Regidoria de Participació Ciutadana o membre que legalment el/la substitueixi.


RÈGIM DE SESSIONS: celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel seu president.

RÈGIM DE VOTACIONS: la votació dels acords de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa:

President - CiU: tres vots

CIU: tres vots

9SV: dos vots

ERC: dos vots

C's: un vot

PSC: un vot

PP: un vot