X
Venda de tiquets pel sopar-revetlla de Cap d'Any
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Procés selectiu per cobrir una plaça de Conserge
Presentació d'instàncies fins al 10 de setembre
Vista la necessitat de la Regidoria d´Educació de cobrir la següent plaça:
CONSERGE per al C.E.I.P. Sant Jordi

Es publica la següent convocatòria,
 1. Objecte de les bases:
  És objecte d´aquestes bases regular els sistemes d´accés per a cobrir la plaça esmentada.
 2. Requisits dels aspirants:
  Per tal de concórrer a aquest procés selectiu, les persones interessades hauran de reunir els següents requisits:
  • Edat major de 18 anys.
  • Titulació mínima: “CERTIFICAT D´ESTUDIS PRIMARIS”.
  • Es valorarà l´experiència laboral en el camp de l´atenció al públic i/o experiència en el sector d´atenció a la infància, tant dins del sector públic com del sector privat.
  • Disponibilitat total.
 3. Presentació d´instàncies:
  Per optar a les proves de selecció cal presentar instància adreçada a l´Il·lm. Sr. Alcalde-president a l'Oficina dAtenció al Ciutadà de l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt (C/Sant Antoni,13) de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, a partir del dia 7 d´agost fins al 10 de setembre del 2007 (aquest període pot ser subjecte de modificació en funció del desenvolupament de les obres de reforma i ampliació del CEIP Sant Jordi).

  Les persones que desitgin formar part del procés selectiu, hauran de presentar per instància la següent documentació:

  • Currículum Vitae
  • Còpia compulsada dels mèrits que s´al·leguin i/o aportin.
  • Fotocòpia del DNI
 4. Procés selectiu:
  El procés selectiu contindrà les següents fases:
  • Fase de valoració curricular.
  • Fase d´entrevista personal.
 5. Característiques dels llocs de treball:

  CLIQUEU AQUÍ  per consultar-les.

 6. Informació pública i resolució:
  La resolució del procés es farà pública mitjançant publicació al web de l´Ajuntament (www.svmontalt.cat).

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 06.08.2007
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^