Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Dijous, dia 3, Ple extraordinari a les 8 del vespre > Marcs > Política > 2008 > Diari de Sessions
Botó que mostra/amaga menú lateral
Dijous, dia 3, Ple extraordinari a les 8 del vespre
El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió extraordinària el dia 3 d'abril de 2008 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L´ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DELS CONSULTORIS MÈDICS MUNICIPALS DE SANT VICENÇ DE MONTALT.

SEGON. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DE GESTIÓ DE COMPRES DE L´AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT.

TERCER. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA REGULADORA DE LA PUBLICITAT A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

QUART. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT, AMB MOTIU DE LA RENÚNCIA DE LA PERSONA PROPOSADA PEL PLE DE DATA 28 DE FEBRER DE 2008.

CINQUÈ. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D´EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FUNCIONAMENT DE L´ESCOLA BRESSOL PER AL CURS 2007-2008.

SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ADJUDICACIÓ DEL RÈNTING DE LA MÀQUINA ESCOMBRADORA DE LA VIA PÚBLICA MARCA DULEVO D5000 EVOLUTION I ACCESSORIS.

SETÈ. APROVAR, SI ESCAU, L´ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMÍ DE LA PUNTAIRE.

VUITÈ. EMETRE DICTAMEN SOBRE L´APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PASSEIG MARQUÈS CASA RIERA.

NOVÈ. EMETRE DICTAMEN SOBRE LA DECLARACIÓ D´UTILITAT PÚBLICA DE LA SUPERFÍCIE OBJECTE D´EXPROPIACIÓ PER A L´EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PASSEIG MARQUÈS CASA RIERA.

L'alcalde,

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Sant Vicenç de Montalt, 31 de març de 2008

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 31.03.2008

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^