www.svmontalt.cat
Dijous, 3 de juny de 2010  -  3/4 i 13 minuts d'11 matí
Oberta de l'1 al 3 de juny

Horari visites: de 10 del matí a 10 de la nit
Aquesta exposició ens acosta a la Mediterrània per conèixer les comunitats litorals i la gran diversistat d'organismes que hi viuen, amés d'ajudar-nos a comprendre l'abas de les nostres actuacions sobre aquestes comunitats i a pensar en accions de protecció i millora.