www.svmontalt.cat

 • El passat dimecres 25 de juliol es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  • Sol·licitud de jubilació parcial. Aprovat per unanimitat
  • Concessió d'una bestreta de 1.000 € a retornar en 4 mensualitats de la nòmina. Aprovat per unanimitat 
  • Subvenció per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia de la Generalitat de Catalunya.  Aprovat per unanimitat
  • Adhesió a la xarxa d'escoles municipals de música i arts promoguda per la gerència dels serveis d'educació-area de cultura, educació i esports- de la diputació de Barcelona. Aprovat per unanimitat
  •  Calendari escolar de l’escola municipal de música l'oriola curs 2018-2019. Aprovat per unanimitat
  • Assumpte de tràmit. 
   • L'embarcació de l’Ajuntament que es trobava a disposició de l’empresa de salvament es troba espatllada, caldrà subscriure un conveni amb l’associació per veure els compromisos de cada una de les parts.

  Durant la sessió també es van aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrades el 12 i el 19 de juliol de 2018 i es va donar compte de la relació d’anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes.


Publicat el 27.07.2018