X
Informació sobre les zones blaves i verdes
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Urbanisme

 
Exposició pública de tres modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en diversos àmbits del municipi
Mapa municipiLa Regidoria d'Urbanisme s'encarrega de la redacció i coordinació dels instruments de planejament municipal. Cal remarcar, que el Pla d´Ordenació Urbanística Municipal, que va entrar en vigor el febrer de 2012, és un instrument molt important per a l'ordenació integral del territori de Sant Vicenç de Montalt, que estableix el model d'utilització del sòl a llarg termini, a partir de la definició de les distintes alternatives d'ordenació del territori considerades prèviament.

El Pla General classifica el sòl per a l'aplicació del règim jurídic corresponent, defineix els elements fonamentals de l'estructura general del territori, estableix el programa per al seu desenvolupament i execució, i assenyala el límit temporal dins del qual s'han de referir les seves previsions.


Façana marítimaEls dos grans àmbits d'actuació de la Regidoria d'Urbanisme són: la Gestió Urbanística i la Disciplina Urbanística.

I entre les seves funcions hi destaquen:

  • Estudi, redacció i aprovació del Pla General d'Ordenació Municipal
  • Procediment sancionador  i disciplina urbanística
  • Redacció de plans urbanístics
  • Aplicació, gestió i execució de plans, projectes i programes d´índole urbanístic
  • Gestió del patrimoni municipal del sòl
  • Participació en juntes de compensació
  • Contractació d´obres i serveis relacionats amb l´Àrea d'Urbanisme
  • Expedició de certificats urbanístics
  • Concessió de llicències urbanístiques

Obres de construccióEls Serveis Tècnics Municipals s´encarreguen de dissenyar els projectes d'edificació, de reforma d'equipaments municipals i d'urbanització de vials,  coordinen i fan el seguiment de les grans obres i infrastructures que es fan a la nostra població, i canalitzen les actuacions sobre mobiliari urbà i altres qüestions que afecten al manteniment i conservació  del conjunt del nostre poble.

Dades de la regidoria
Regidoria d'Urbanisme

Regidor: Javier Sandoval
alcaldia@svmontalt.cat

Administrativa: Glòria Durán
obres@svmontalt.cat

Recepcionista : Xavi Alonso
xalonso@svmontalt.cat

Serveis Tècnics Municipals

Arquitecte Municipal: Germán Pérez
perezfgm@svmontalt.cat

Enginyer Municipal: Joan Ramon Palat
palatvj@svmontalt.cat

Arquitecte Tècnic Municipal: Lluís Buch
aparellador@svmontalt.cat

Aux. Tècnic d'Obres i Serveis: Josep Mª Gelonch
jmgelonch@svmontalt.cat

Ens trobareu a:
C/ Sant Antoni, 13
08394 Sant Vicenç de Montalt

Telèfon:
93 791 01 99 / 93 791 05 11
Fax:
93 791 47 16 / 93 791 29 61

Horari d'atenció al públic
De dilluns a divendres: de 9 a 14h

OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^