www.svmontalt.cat
Dies i hores de recollida de les diferents fraccions

Horari

DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge

De 6.45

a 12.45h

Envasos

Paper i
cartró

*Vidre----------Envasos

Paper i
cartró

Rebuig

De 21.00h

a 01.30h

RebuigRebuigOrgànicaRebuigOrgànica--------Orgànica

*L’horari de recollida de la fracció VIDRE es fa els dimecres a partir de les 8:00h