X
Música & Drinks
Botó que mostra/amaga menú superior
Portada > Informació Legal
Botó que mostra/amaga menú lateral
Informació Legal
1. LLOC WEB

Aquest avís legal regula l'ús, accés i navegació del web www.svmontalt.cat, sota el domini de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, amb domicili al carrer Sant Antoni, 13 de Sant Vicenç de Montalt (08394), amb dades registrals NIF P-0826400P (Registre d'Ens Locals de la Generalitat de Catalunya) 

Titular: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Adreça: C/ Sant Antoni, 13 (08394 Sant Vicenç de Montalt) Barcelona-Espanya
Contacte:  oficines@svmontalt.cat
Telèfon: 93 791 05 11
Fax: 93 791 29 61
Dades registrals: Registre d'Ens Locals de la Generalitat de Catalunya
CIF: P-0826400D


2. POLÍTICA DE DADES

2.1 Continguts

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i el web estigui lliure de virus i d'altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d'errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d'informació accessible a través d'aquest lloc web, a pesar dels esforços necessaris per evitar-los i corregir-los.

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emesos a través del lloc web o a qualsevol altre lloc al qual s'accedeixi per mitjà d'enllaços (links).

2.2. Condicions d'ús i funcionament del lloc Web

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició de persona usuària de la mateixa i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc web de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt pot ser visitat pels usuaris i usuàries de forma lliure, excepte la Intranet i aquelles àrees reservades a cadascun dels ciutadans, en les quals es demana clau d'identificació i contrasenya.

La persona usuària es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, s'haurà d'abstenir d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

2.3. Exempció de responsabilitat per l'ús o funcionament d'aquest lloc Web

L'Ajuntament presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de falta de disponibilitat del lloc web, de manera que no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, la descàrrega dels elements i la informació que contenen les seccions del lloc web, que es poden veure dificultades i/o interrompudes per factors o circumstàncies fora del seu control. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

L'Ajuntament no es fa responsable de la informació ni de la resta dels continguts integrats en els espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web de l'Ajuntament mitjançant enllaços, hipervincles o links.

L'Ajuntament queda eximit de qualsevol mena de responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol natura que puguin derivar-se de l'accés, la captació i l'ús per part de tercers de les informacions i/o publicitat continguda en aquest lloc web o de les opinions manifestades pels usuaris en el mateix.

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es fa responsable de l'ús indegut de les claus d'identificació i contrasenyes d'accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l'oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

3. DRETS DE LA PROPIETAT  INTEL·LECTUAL.

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria. 

Està autoritzat l'ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest Web, sense autorització expressa de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

No s'autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del lloc Web en una finestra que no pertany a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.
  • La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt mitjançant “in line linking”.
  • L'extracció d'elements del lloc web causant perjudici a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt conforme les disposicions vigents.

Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc Web de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt són propietat d'aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest Web.


4.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L'Ajuntament compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació.

L'Ajuntament ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la natura de les dades de caràcter personal tractades i les circumstàncies del tractament de les mateixes, amb la finalitat d'evitar l'alteració o la pèrdua de les dades subministrades així com el tractament i l'accés no autoritzat.

Quan es demanin dades de caràcter personal mitjançant aquest lloc web, s'informa a l'usuari que el destinatari de la informació serà l'Ajuntament, i que aquest no emmagatzemarà els correus rebuts en cap fitxer, sinó que únicament les traspassarà al departament que correspongui per tal de tramitar la gestió sol·licitada. Tanmateix, el titular de les dades podrà exercir en tot cas i davant d'aquest organisme, els dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament que la legislació vigent en matèria de protecció de dades li confereix.

Aquest web no utilitza cookies invasives.


Informació sobre Protecció de Dades personals

5 .-SUGGERIMENTS

Esperem que la informació d'aquest lloc Web us sigui útil i us agraïrem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l'adreça de correu comunicacio@svmontalt.cat

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^