X
A la venda dels abonaments 2024 de la piscina
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2021
Acords Junta de Govern Local del dia 16 de juny de 2021
 • El passat dimecres 16 de juny es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt on van assistir tots els membres del govern.

  Durant la sessió es va arribar als següents acords:

  ·         Aprovació de l’elecció de jutge/ssa de pau titular. Aprovació per unanimitat, traslladar aquest punt al Ple per a la seva aprovació.

  ·         Aprovació de l’acceptació de la subvenció mitjançant procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de finançar les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals. Aprovació per unanimitat.

  ·         Aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 19 de setembre de 2019, per denegació llicència d’obres majors al carrer Vinyes d’en Mandri, núm. 27. Aprovació per unanimitat.

  ·         Aprovació de la llicència d’obres majors al carrer Les Fonts, núm. 32. Aprovació per unanimitat.

  ·         Aprovació de la llicència d’obres majors al carrer Les Fonts, núm. 21-23. Aprovació per unanimitat.

  ·         Aprovació de la concessió d’una bestreta a reintegrar a les nòmines mensuals. Aprovació per unanimitat.

  Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat les actes de Junta de Govern Local celebrada el 2 de juny de 2021 i es va donar compte de la relació d'anuncis i edictes oficials publicats des de la darrera sessió.

  Tanmateix, no va haver-hi precs ni preguntes. 

   
OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 16.06.2021

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^