www.svmontalt.cat
Portada > Serveis generals > Secretaria Municipal > Plantilla de personal de l'any 2023

Els anuncis han estat publicats a:

  • Anunci d'aprovació inicial: publicat al BOPB i a la Seu Electrònica del web municipal en data 27 de desembre de 2022.
  • Anunci d'aprovació definitiva: publicat al BOPB i a la Seu Electrònica del web municipal en data 1 de febrer de 2023.


MODIFICACIONS 

  • Anunci d'aprovació inicial de la modificació publicat al BOPB en data 17 d'abril de 2023 i al DOGC en data 17 de maig de 2023.
  • Anunci d'aprovació definitiva de la modificació publicat al BIOPB en data 28 d'agost de 2023.


PLANTILLA DE PERSONAL 2023 (VEURE MÉS AVALLS LES MODIFICACIONS)

Plantilla personal 2023

Plantilla personal 2023

Fitxer: plantilla_2023.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 116.96 kB


ANUNCIS APROVACIÓ I MODIFICACIONS

Anunci aprov def modif RLL i Plantilla 2023

Anunci aprov def modif RLL i Plantilla 2023

Fitxer: ANUNCI_BOPB_APROV_DEF_MOD_RLLT_PLANTILLA_2023.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 249.78 kB

Anunci DOGC Modif RLLT i Plantilla 2023

Anunci DOGC Modif RLLT i Plantilla 2023

Fitxer: ANUNCI_DOGC_MODIF_RLLT_I_PLANTILLA_2023.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 674.6 kB

Anunci BOPB Modificació Plantilla i RLLT 2023

Anunci BOPB aprov inic Plantilla i RLLT 2023

Fitxer: ANUNCI_BOPB_MODIF_PLANTILLA_I_RLLT.pdf

Format: Acrobat-PDF
Mida: 225.18 kB

Anunci BOPB aprov def pressupost bases plantilla 2023

Anunci BOPB aprov def pressupost bases plantilla 2023

Fitxer: APROV_DEF_PRESSUPOST_BASES_PLANTILLA_2023.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 318.05 kB

Anunci BOPB_Pressupost_bases execució_Plantilla 2023

Anunci BOPB_Pressupost_bases execució_Plantilla 2023

Fitxer: AUNCI_BOPB_PRESSUPOST_PLANTILLA_2023.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 3
Mida: 264.16 kB