www.svmontalt.cat
La Regidoria d´Obres i Serveis s´ha adreçat mitjançant un escrit a totes les entitats i associacions de la vila per informar-les sobre les condicions de cessió dels materials (cadires, taules, equip de so, etc.)  que l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt posa a disposició de les entitats, associacions, col·lectius i centres d'ensenyament del municipi .

Així, entre d´altres requisits, es fa saber als interessats en fer ús d´aquest tipus de material per a la organització d´activitats que les sol·licituds per a reservar materials s'hauran de tramitar, com a mínim, en un mes d´antelació, per tal que la Brigada Municipal de Serveis pugui organitzar i planificar correctament el calendari de distribució.

Tanmateix, per evitar desplaçaments dels usuaris a l´Ajuntament i facilitar-ne la tramitació hem habilitat a les planes web de la Regidoria d'Obres i Serveis i de la Brigada de Serveis Municipals aquest FORMULARI  perquè pugueu fer les vostres reserves de material a través del web municipal.

Publicat el 07.05.2009