X
Ajuts per pagar el lloguer per a persones de 35 anys o menys
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Modificat l'Estudi de Detall UA5
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 18 de maig de 2006, va aprovar inicialment la “MODIFICACIÓ DE L´ESTUDI DE DETALL UA 5, PARCEL.LES CARRER TORRASSA, 2 A 28, a nom de INMOBILIARIA ROCA FERMA.

Aquesta aprovació va ser publicada en data 13 de juny de 2006 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número 140/Pàg. 75.

Transcorregut el termini d´exposició pública de 20 dies i no havent-se presentat cap reclamació al respecte es fa públic l´acord d´aprovació definitiva per a general coneixement.

Sant Vicenç de Montalt, 17 de juliol de 2006.

L´ALCALDE,

Lluís Bisbal i Pujol

Publicat el 31.07.2006

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^