www.svmontalt.cat
Dissabte, 14 de novembre de 2015  -  10 h matí
Es facilitarà informació de les activitats que duu a terme l´Associació de Diabètics de Catalunya, es realitzaran controls de glicèmia i també hi haurà una enlairada de globus, venda de loterial de Nadal per col·laborar en la lluita contra aquesta malaltia, etc...