www.svmontalt.cat
Portada > Govern Obert i Transparència > Relació de Decrets d'Alcaldia


En l’aposta per la transparència i en la defensa del dret d’accés a la informació pública, tal i com indica la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest espai s'aniran publicant les relacions de Decrets d'Alcaldia.