Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Registres d'interessos de les regidores i regidors
Botó que mostra/amaga menú lateral
Registres d'interessos de les regidores i regidors

L'alcalde i les regidores i regidors de la Corporació Municipal, en compliment de les obligacions com a càrrecs electes locals, han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats al Registre d'Interessos de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Aquest Registre és de caràcter públic i està sota la custòdia de la Secretaria Municipal, els càrrecs electes hi han de dipositar les respectives declaracions a l'inici del mandat i quan es produeixin variacions respecte a les declaracions inicials.

El registre d'interessos compren 2 seccions:

  • El registre de béns i drets patrimonials

    Inclou les declaracions dels bens patrimonials i la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats participades i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, el patrimoni, i si s'escau, de societats. 
  • El registre d'activitats

    Inclou la declaració sobre les causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 


Qui ho ha de fer?

Estan obligats a presentar les declaracions les persones electes de la Corporació, el personal directiu local i els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que exerceixin les seves funcions a llocs de treball proveïts pel sistema de lliure designació.

S'entendrà personal directiu als efectes d'aquest registre:

  • Els directors dels Organismes Autònoms, i demès ens depenents de l'administració. 
  • Els gerents.
  • El personal eventual que ocupi llocs de direcció. 

Se sumaran a aquests llocs qualsevol persona que vingui obligada per normativa posterior.


REGISTRE D'INTERESSOS

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^