X
Prròroga mesures Covid-19
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turísitic
 • IMPORTANT: A causa de la crisi sanitària les tramitacions s’han de realitzar de manera telemàtica (amb certificat digital),emplenant una instància genèrica i adjuntant-hi la documentació requerida segons el tràmit.

  L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania només presta atenció presencial en casos excepcionals i cal demanar cita prèvia trucant al 93 791 05 11  Comunicar l'inici de l'activitat d'habitatge d'ús turístic. L'habitatge d'ús turístic és l'habitatge cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per reglament.

  • Qui ho pot demanar?

   El propietari o llur representant. Si la comercialització de l'habitatge la gestiona un intermediari, també haurà de constar la seva signatura en la comunicació. Si el propietari atorga representació per donar d'alta l'activitat a l'intermediari, aquesta persona signarà als 2 llocs. 
  • Quan es pot sol·licitar?

   Sempre 
  • Quan es dóna resposta?

   Un cop presentada la comunicació degudament formalitzada i acompanyada de la documentació preceptiva, la persona interessada resta habilitada per l'exercici de l'activitat descrita des del dia de la presentació i faculta a l'administració per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen. 
  • Cost de la tramitació

   154,65€, segons indica l'Ordeança Fiscal 33 d’Activitats
  • Documentació que cal aportar 
   • Model de comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic degudament emplenat
   • Fotocòpia Cèdula d’habitabilitat en vigor de l’habitatge
   • En el cas dels habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal: certificació expedida per l’Administració de la comunitat que acrediti que l’activitat d’habitatge d’ús turístic no està prohibida pels estatuts de la comunitat de propietaris
   • Pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi els possibles danys que la conducta dels usuaris de l’habitatge pugui causar a terceres persones, mentre aquells romanguin dins l’habitatge
  • Les obligacions dels propietaris i empreses gestores dels habitatges són
   • Obligació de compliment, d’acord amb allò previst a la Llei 13/2002, de turisme i el  Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic
   • Obligació de pagament de 154,65€ (segons OF número 33 d’Activitats)
   • Obligació a respectar l’aforament de l’habitatge que marca la cèdula
   • Obligació dels titulars o les empreses gestores de situar, a l’entrada principal de l’immoble i, en el supòsit de cases unifamiliars, en un lloc visible des de l’exterior de la finca, un rètol amb la informació bàsica referida a l’activitat d’habitatge d’ús turístic. 
 • Marc legal
OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^