X
Fira Nadal 2023
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Els Tràmits
Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turísitic
 • IMPORTANT: EL TRÀMIT ES POT REALITZAR ÚNICAMENT DE MANERA TELEMÀTICA I DIRECTAMENT A TRAVÉS DEL CANAL EMPRESA. Un cop es disposi del número de registre provisional, facilitat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament en el termini de dos mesos es pronunciarà al respecte. En aquest termini l'Ajuntament reclamarà a l'interessat/da el pagament de la taxa així com la resta de documentació que contempla l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic.

  TRÀMIT

  Comunicar l'inici de l'activitat d'habitatge d'ús turístic. L'habitatge d'ús turístic és l'habitatge cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per reglament.

  • Qui ho pot demanar?

   El propietari o llur representant. Si la comercialització de l'habitatge la gestiona un intermediari, també haurà de constar la seva signatura en la comunicació. Si el propietari atorga representació per donar d'alta l'activitat a l'intermediari, aquesta persona signarà als 2 llocs. 
  • Quan es pot sol·licitar?

   Sempre 
  • Cost de la taxa

   154,65€, segons indica l'Ordeança Fiscal 33 d’Activitats
  • Documentació que cal aportar 
   • Fotocòpia Cèdula d’habitabilitat en vigor de l’habitatge
   • En el cas dels habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal: certificació expedida per l’Administració de la comunitat que acrediti que l’activitat d’habitatge d’ús turístic no està prohibida pels estatuts de la comunitat de propietaris
   • Pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi els possibles danys que la conducta dels usuaris de l’habitatge pugui causar a terceres persones, mentre aquells romanguin dins l’habitatge
  • Les obligacions dels propietaris i empreses gestores dels habitatges són
   • Obligació de compliment, d’acord amb allò previst a la Llei 13/2002, de turisme i el  Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic
   • Obligació de pagament de 154,65€ (segons OF número 33 d’Activitats)
   • Obligació a respectar l’aforament de l’habitatge que marca la cèdula
   • Obligació dels titulars o les empreses gestores de situar, a l’entrada principal de l’immoble i, en el supòsit de cases unifamiliars, en un lloc visible des de l’exterior de la finca, un rètol amb la informació bàsica referida a l’activitat d’habitatge d’ús turístic. 
 • Marc legal
OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^