www.svmontalt.cat


Aquest 2019, a banda dels 8 dies fixats per la Generalitat, els comerços santvicentins també podran obrir el 21 de juliol i el 4 d'agost.

Festius obertura comercial 2019


El mes de juny de 2017, la Generalitat va publicar l'Ordre EMO/127/2017, a través de la qual s'establia el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019.


A banda dels 8 dies fixats per la Generalitat, els municipis poden escollir-ne dos festius addicionals més cada any, que en el cas de Sant Vicenç per al 2019 seran el 21 de juliol i el 4 d’agost. Les dates escollides coincideixen en diumenges de l'època estival en què el municipi registra una gran afluència de visitants, la qual cosa pot resultar beneficiosa pel sector comercial del municipi.


Per tant, els dies festius que els establiments comercials de Sant Vicenç podran romandre oberts al públics per l’any 2019 són els següents:

  • 13 de gener.
  • 7 i 21 de juliol.
  • 4 d’agost.
  • 12 d'octubre.
  • 1, 6, 8, 15 i 22 de desembre.


CONSULTEU LA GUIA PRÀCTICA DELS HORARIS COMERCIALS EN AQUEST ENLLAÇ 

Publicat el 02.01.2019