www.svmontalt.cat

Programa Formació i Treball


L’Ajuntament de Sant Vicenç ha obert un procés de selecció per a la contractació amb caràcter urgent, mitjançant nomenament interí,  d’un/a tècnic/a auxiliar de gestió d’Intervenció.

A les persones aspirants se’ls demana, entre d’altres requisits:

  • Disposar del títol de batxiller, tècnic/a, o equivalent, valorant-se especialment haver cursat el Cicle Formatiu de Grau Mig Administratiu o superior.
  • Nivell de Suficiència C1 de català.

El termini per a presentar-se a aquesta convocatòria finalitza el proper 21 de febrer i les candidatures s’han de lliurar al Registre General de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

Podeu consultar tota la informació relativa a la convocatòria en aquest ENLLAÇ 


Publicat el 07.02.2020