X
L'ús de mascareta és obligatori
Botó que mostra/amaga menú superior
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies - Actualitat
L'Ajuntament decreta mesures preventives internes per als treballadors municipals


L’Oficina d’Atenció Ciutadana és físicament tancada i l’atenció es fa telefònicament al telèfon 93 791 05 11, de dilluns a divendres, de 9 a 14h, i els dimecres de 16 a 19.30h, i per correu electrònic a: oficines@svmontalt.cat.

S’han interromput tots els terminis oberts de tramitació de procediments municipals que ja es reprendran quan se superi aquesta situació. Se segueixen podent fer tràmits telemàtics a través del web municipal www.svmontalt.cat.

Tot els equipaments i departaments resten tancats al públic. Policia Local i Serveis Socials atendran presencialment en casos urgents i inajornables, prenent les mesures de prevenció establertes.


TeletreballDavant de la situació d'emergència motivada pel coronavirus i la declaració de l'estat d'alarma l'Ajuntament ha publicat aquest matí un decret d'alcaldia de mesures preventives de funcionament intern. La resolució limita la prestació dels serveis públics de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a aquells que siguin estrictament necessaris per garantir el funcionament dels serveis públics estratègics.


El personal que no forma part de les àrees encarregades de garantir aquests serveis bàsics estratègics treballaran de forma telemàtica, per tal d'evitar desplaçaments i restringir la mobilitat a la via pública.


També s'han suspès fins a nou avís,  els processos selectius per a cobrir diverses places d’oficis (COT) i (concurs oposició lliure), una plaça de tècnic/a auxiliar de gestió d’intervenció, una plaça d'arquitecte i la selecció de monitors/es per a la temporada d’estiu.

Aquesta resolució ha entrat en vigor aquest dilluns 16 de març i tindrà una vigència fins que finalitzi l’estat d’alarma, i sense perjudici de què en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica.


El decret d'alcaldia diu el següent:

El passat dissabte, l’Estat ha dictat el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Arrel d’aquest Decret, cal adoptar una sèrie de mesures necessàries per al bon funcionament del serveis municipals i garantir la seguretat dels treballadors i treballadores, com dels vilatans.

Per tot l’esmentat,

RESOLC

 • Primer.

  Declarar els següents com a Serveis Bàsics i Estratègics: La Policia Local, els Serveis Municipals, el Servei d’Informàtica i Comunicació.

  Policia Local

  El personal administratiu prestarà els seus serveis mitjançant teletreball, oferint atenció telefònica i telemàtica als vilatans/es, garantint la seva disponibilitat en horari laboral, mitjançant telèfon mòbil.

  Pel que fa a la patrulla d’agents, hauran de seguir les pautes operatives que dicti el cap de la Policia Local i es dictarà un decret específic que reguli els torns de treball, els assumptes propis, els períodes de vacances i pràctiques.

  Serveis municipals

  El personal de la Brigada Municipal, juntament amb els reforços que s’han sumat, l’inspector d’obres i serveis i l’operari de Medi Ambient hauran de treballar de forma ordinària, garantint les mesures de seguretat necessàries, principalment amb tasques d’urgència, desinfeccions i neteja, informació als vilatans i control, en col·laboració estreta amb la Policia Local.

  Servei d’Informàtica

  El tècnic informàtic municipal s’encarregarà de gestionar i coordinar la viabilitat del teletreball i de les connexions telefòniques i podrà treballar, sempre que sigui possible, mitjançant teletreball.

  Comunicació i Ràdio municipal

  Es considera que els serveis informatius i els mitjans de comunicació municipals són fonamentals per mantenir la població al dia de totes les novetats que es vagin produint. 

 • Segon.

  Es declaren serveis mínims els següents:

  Serveis Socials

  Es potenciarà el teletreball des de casa del personal tècnic i es disposarà de dos torns de treball presencial per atendre situacions d’urgència i atenció a persones vulnerables, garantint els sistemes de seguretat.

  Es podrà reforçar l’atenció telefònica i suport administratiu de l’àrea amb personal d’altres regidories, si així ho disposa el comitè de coordinació i seguiment sobre l’afectació del COVID-19.

  Personal administratiu i tècnic de l’OAC, Esports, Urbanisme, Secretaria, Serveis Municipals, Medi Ambient, Sanitat, Educació, Cultura, Intervenció, Tresoreria, Recursos Humans, Participació, Comerç i Turisme, Cultura i Festes.  

  Es garantirà l’atenció telemàtica i telefònica dels vilatans, amb reforç telefònic per part de tot el personal, que treballarà mitjançant teletreball des de casa.

  Hauran d’estar disponibles durant la jornada laboral. Hauran de facilitar un número de telèfon mòbil de contacte.

  Si algú necessita material d’oficina o còpies, podrà entrar a les dependències municipals, avisant prèviament a l’Alcaldia i al cap de la Policia Local, garantint-se les mesures de seguretat.

  Tot el personal que treballi des de casa mitjançant teletreball haurà de signar el protocol relatiu a la protecció de dades de caràcter personal que es facilitarà des del servei d’Informàtica de l’Ajuntament, que ha tramès la Diputació de Barcelona, en tant que Representant Municipal de Protecció de Dades.

  Tot el personal que treballi des de casa o a qui s’hagi tancat la dependència del seu lloc de treball haurà d’estar disponible en horari laboral, perquè es podrà requerir la seva presència en el cas que sigui necessari, sempre garantint la seguretat, per donar suport a les àrees estratègiques que es consideri pertinent.

  Conserges dels centres escolars, conserge del Poliesportiu, monitors/es, Dinamitzador del Cau Jove, personal administratiu de la Biblioteca i de l’Escola de Música i notificador

  Podran ser requerits per a donar suport, garantint les mesures de seguretat. Hauran d’estar disponibles durant la jornada laboral, però de moment, no estan obligats a acudir al lloc de treball.

  Hauran de facilitar un número de telèfon mòbil de contacte. 

 • Tercer.

  Ateses les circumstàncies excepcionals, es paralitzen fins a nou avís els processos selectius que es trobaven endegats, interrompent-se els terminis. Un cop es torni a la normalitat i es desactivi l’estat d’alarma, els procediments continuaran la seva tramitació en el estat en el quan s’havien quedat, donant l’oportuna publicitat a la seu electrònica municipal i en concret són: 
  • Procediment selectiu mitjançant concurs-oposició lliure de diverses places d’oficis vacants a la plantilla de personal per la via de la consolidació i estabilització de l’ocupació temporal (COT) 
  • Procediment selectiu mitjançant concurs-oposició lliure de diverses places d’oficis vacants a la plantilla de personal 
  • Procés per a seleccionar, amb caràcter urgent, mitjançant nomenament interí, una plaça de tècnic/a auxiliar de gestió d’intervenció 
  • Procediment per a la selecció en propietat d’una plaça de funcionari/ària arquitecte 
  • Procediment per a la selecció temporal de monitors/es per a la temporada d’estiu 

 • Quart. Donar la màxima difusió a la present resolució perquè arribi a tota la població.
OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 16.03.2020
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^