X
Prròroga mesures Covid-19
Botó que mostra/amaga menú superior
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies - Actualitat
Del 13 al 22 de maig oberta la preinscripció a l'Escola bressol municipal Els Garrofers


Voleu conèixer l'escola bressol? Veieu el vídeo https://youtu.be/U8-FxU8yQQ0

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb la Regidoria d'Ensenyament trucant al 93 791 05 11 de dilluns a divendres de 9 a 14 h o bé consultar l'enllaç  de l'escola bressol.

També podeu consultar tota la informació sobre la preinscripció escolar a la web de la GeneralitatEl Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el calendari de preinscripcions d'ensenyaments pel curs 2020-2021 que en el cas del primer cicle d'educació infantil serà del 13 al 22 de maig, preferentment de manera telemàtica.

Per tan, a partir del dia 13 de maig s'obre el període de preinscripció d'infants de 4 mesos a 3 anys de l'Escola bressol municipal els Garrofers.

Consulteu el calendari en aquest  ENLLAÇ


Oferta provisional de places

Per al proper curs 2020-2021, l'escola bressol ofereix 8 places per a l’aula de lactants (de menys d'un any), 21 places per a les 2 aules de caminants (1-2 anys) i 16 places per a les 2 aules de parlants (2-3 anys).

IMPORTANT: l'oferta publicada es la referent a les ràtios habituals seguint la normativa de la Generalitat, però es podrien veure afectades per la situació del COVID-19 i cal esperar les instruccions del PROCICAT, Pla Territorial de Protecció Civil.

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Així, per tal d'evitar i reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament al centre, la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa s'haurà de fer mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica de l'escola bressol@svmontalt.cat


Què cal adjuntar-hi?

 • SOL·LICITUD emplenada i signada (en format PDF, escanejada o fotografiada)
 • Documentació acreditativa que se sol·liciti  (escanejada o fotografiada):
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Llibre de família. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • TSI (tarja sanitària individual) de l’infant

La sol·licitud de preinscripció es considerarà formalitzada amb l'enviament d'un correu per part de l'escola justificant la recepció de la sol·licitud.


Procediment presencial

Per a les famílies que no puguin fer la presentació telemàtica s'ha organitzat la preinscripció presencial del dia 13 al  22 de maig  a la mateixa escola, sempre amb cita prèvia que podeu demanar per telèfon trucant al 93 791 32 16 amb el següent horari i normes a seguir:

 • De 9.30 a 12.30h
 • L’entrega de la documentació no pot superar la durada màxima de 15 min.
 • No es podran visitar les instal·lacions dels centre
 • La recollida de la documentació es durà a terme al porxo del recinte de l'escola bressol mantenint sempre les distàncies de seguretat
 • Portar el propi bolígraf, mascareta i guants


Criteris de prioritat

Les persones que al·leguin el compliment d'un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació que s'indica per a cada criteri.


Consulteu els criteris generals i els criteris complementaris en aquest  ENLLAÇ


Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris generals i els criteris complementaris. Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic, que determinarà el desempat i l'ordre de la llista d'espera. No es puntuaran aquells criteris que no estiguin justificats documentalment en el termini de preinscripcions.


Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds

No es farà el sorteig si no hi ha situacions d’empat en puntuació. No es garanteix que es pugui fer presencialment.


Consulta dels resultats

En les dates que es detallen en el calendari es publicaran a la web municipal les llistes de les sol·licituds ordenades amb la puntuació. En aquestes llistes també es dóna a conèixer el número assignat a cada sol·licitud presentada i que serveix per ordenar-les en cas d'empat.

Durant el període de reclamacions, si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, es pot presentar una reclamació a través d’un correu electrònic a bressol@svmontalt.cat

Finalment, es publicarà a la web municipal la llista de places assignades als alumnes especificant si ha estat admès o està en situació de llista d’espera.


Procediment excepcional de lliurament de les sol.licituds de matriculació

El període de matrícula serà del 17 al 23 de juny i el procés es farà de manera telemàtica.

En el cas de no disposar de mitjans telemàtics, es podrà fer de manera presencial demanant cita prèvia mitjançant una trucada al 93 791 05 11, de dilluns a divendres, de 9 a 14h.

Per formalitzar la matrícula cal presentar adjunta la següent documentació:

 • Imprès de matriculació
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l'Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Full de dades bancàries


L’ALUMNAT QUE NO FORMALITZI LA MATRÍCULA EN EL PERÍODE ESTABLERT ES CONSIDERARÀ QUE RENUNCIA  A LA PLAÇA ADJUDICADA.


Preinscripció bressol 2020-2021

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 12.05.2020
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^