X
Distintiu zones blaves i verdes
Botó que mostra/amaga menú superior
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies - Actualitat
Bonificacions en les taxes i impostos públics per a disminuir la pressió fiscal a les famílies


Tots els ajuts s’han de sol·licitar a l’Organisme de Gestió Tributària, excepte els relatius a la taxa d’escombraries per l’ús de les deixalleries mòbil i fixa, que s’apliquen d’ofici amb les dades que proporciona la Deixalleria Les 3 Viles. D’altra banda, les bonificacions que ofereixen les escoles municipals de música i bressol i les activitats esportives i casals s’han de sol·licitar a l’OAC de l’Ajuntament.

Deixalleria Les 3 Viles

Amb la voluntat d’ajudar els santvicentins i les santvicentines amb les despeses fiscals, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ofereix un seguit de bonificacions que permeten reduir el cost d’algunes taxes i impostos municipals.


En el cas de l’impost de béns immobles (IBI) s’ofereix una reducció de fins al 90 % de l’import del rebut a les famílies nombroses al seu habitatge habitual sempre que tingui un valor cadastral inferior a 73.864 €. També s’aplica un 50 % de descompte en l’impost per la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per a l'autoconsum en immobles destinats a habitatges, amb el límit màxim de 500 euros per instal•lació i una duració màxima de cinc períodes impositius.


Pel que fa a l’impost de vehicles de tracció mecànica, aquest està subvencionat un 100 % per a aquells vehicles considerats històrics i també per als que tinguin una antiguitat superior a 25 anys. Amb la voluntat de garantir la sostenibilitat, hi ha també un 75 % de descompte en l’impost per als vehicles elèctrics, i  un 25 % per a aquells amb motor híbrid. També s'aplica una bonificació del 100% als vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 %.  

Plaques fotovoltàiquesEn quant a l’impost sobre instal·lacions, construccions i obres s’ofereix una bonificació del 95 % quan s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, i descomptes del 90 % en l’impost  quan es tracti d’obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.


Finalment, hi ha una bonificació del 100 % en l’impost sobre l’increment de valor de terrenys urbans si aquest és fruit d’una execució hipotecària o de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.


En el cas de les taxes de residus municipals, cal sol·licitar les bonificacions abans del 31 de març a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. S’aplicarà un 100 % de descompte en la taxa de residus domèstics de famílies amb uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. Així mateix, amb la intenció de fomentar les pràctiques sostenibles, s’ofereix un descompte que oscil·la entre els 10 i els 25 euros en el rebut per als habitatges que facin compostatge casolà i de fins al 25  % per fer ús de les deixalleries mòbil i fixa de les 3 Viles. Els descomptes per ús de les deixalleries no s'han de sol·licitar, ja que els aplica d'ofici l'Ajuntament amb les dades que li proporciona la Deixalleria Les 3 Viles.


L’Ajuntament també aplica bonificacions en les activitats esportives, casals, escola bressol i escola de música, amb un rebaixa del 15 % en els rebuts a les famílies nombroses, monoparentals o aquelles amb un fill amb NEE.


A més, l’escola de música aplica un descompte del 30 % a les persones jubilades, i l’escola bressol ofereix bonificacions del 100 % pel tercer membre d’un mateix nucli familiar matriculat al centre.


Bonificacions fiscals

Bonificacions fiscals

Fitxer: bonificacions_fiscals.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 48,22 kBOAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 16.12.2020
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^