X
Música & Drinks
Botó que mostra/amaga menú superior
  Informació històrica no vigent
Portada > COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ACTUALITAT RELACIONADA AMB LA COVID-19
Botó que mostra/amaga menú lateral
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ACTUALITAT RELACIONADA AMB LA COVID-19
COMISSIÓ INACTIVA

ATRIBUCIONS

Informació als regidors, impuls de polítiques de prevenció, seguiment de la crisi sanitària i foment de les accions de reacció relacionades amb la Covid-19 així com tots aquells temes susceptibles de ser tractats pel Consistori relacionats amb la matèria.

MEMBRES

  • President: L’alcalde 
  • Substituta: 
  • Vocals:
  • Actuarà com a Secretari/ària: El/la funcionari/ària adscrit/a a l’àrea de Sanitat i Salut Pública o membre que legalment el/la substitueixi.

RÈGIM DE SESSIONS
Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l’efecte realitzada pel seu President. En el si de la pròpia Comissió i a la vista de l’evolució de la crisi sanitària, es decidirà la seva periodicitat futura.

RÈGIM DE VOTACIONS
La votació dels acords de la Comissió de seguiment de l'actualitat relacionada amb la COVID-19 seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa.

    OAC DE L'AJUNTAMENT

    C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

    ^