www.svmontalt.cat


En la darrera convocatòria s’ha constatat un decrement del nombre de sol·licituds de beques escolars que l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt concedeix a les famílies amb dificultats econòmiques. Per al curs 2021-2022 han entrat 16 sol·licituds, un 20% menys que l’any anterior.


Ajuts socials

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha atorgat un total de 14 beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2021-2022 que beneficiaran un total de 14 famílies i 24 alumnes. Són 2 menys de les atorgades el curs passat, xifra que suposa un decrement del 12,5%. Els ajuts sumen 771,52 € i es distribuiran entre totes les sol·licituds que complien els requisits. L’import mitjà de les beques és de 55 euros amb oscil·lacions a l’alça o a la baixa depenent de les diferents situacions familiars.

De les 16 sol·licituds rebudes, 14 s’han acceptat en complir els requisits establerts i 2 s’han desestimat per no obtenir la puntuació mínima necessària establerta en el barem de les bases reguladores de la convocatòria.

Aquest ajuts anaven destinats a famílies amb fills/es que cursen des de P3 a 6è de Primària i tenen com a objectiu afavorir l’equitat i la inclusió, garantint drets fonamentals i donant suport als ciutadans i ciutadanes més vulnerables. 

Una vintena d'alumnes de Sant Vicenç reben beques de menjador    

Un total de vint-i-un alumnes de Sant Vicenç de Montalt es beneficiaran aquest curs 2021-2022 dels ajuts al menjador escolar que gestiona el Consell Comarcal del Maresme. En concret, de les 37 sol·licituds tramitades per famílies del municipi, 21 ja han estat aprovades, 6 encara estan pendents de resolució i 10 han estat denegades per superar el llindar de renda familiar. 


Ajuts municipals per a activitats d’estiu

Enguany, s’han rebut 6 sol·licituds, de les quals 3 han estat aprovades i 3 denegades (dues per no obtenir la puntuació mínima necessària i l’altra per haver-se presentat fora de termini).  Els ajuts beneficiaran un total de 9 nens/es i el total concedit és de 383,40 €


La gestió del programa de beques va a càrrec de la Regidoria de Benestar Social.

Publicat el 18.11.2021