X
XXXV Trobada de Gegants
Botó que mostra/amaga menú superior
  Informació vigent
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
S'obre el període d'informació pública sobre l'aprovació del Reglament Orgànic Municipal (ROM)


L'anunci ha estat publicat a:

  • Diari El Punt Avui i al tauler d'edictes de l'Ajuntament: 9 de desembre de 2021
  • DOGC: 14 de desembre de 2021
  • BOPB: 15 de desembre de 2021En sessió de Ple celebrada en data 25 de novembre de 2021 es va aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Durant el termini d’informació pública (30 dies), que començarà a comptar des del dia de la darrera de les publicacions, la ciutadania podrà examinar-lo i les persones interessades podran formular les al·legacions que considerin pertinents. 

Transcorregut el citat termini sense que s’hagin formulat reclamacions i/o al·legacions, el document quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord de forma expressa.

Les al·legacions s'han de realitzar mitjançant instància en el registre d’entrada de l'Ajuntament.DOCUMENT ROM

Reglament Orgànic Municipal-ROM

Reglament Orgànic Municipal-ROM

Fitxer: ROM.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 49
Mida: 977.1 kB

ANUNCIS APROVACIÓ INICIAL


Anunci DOGC APROV INI ROM

Anunci DOGC APROV INI ROM

Fitxer: ANUNCI_APROV_INIC_ROM_DOGC.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 673.65 kB


Anunci BOPB APROV INI ROM

Anunci BOPB APROV INI ROM

Fitxer: bopb_aprov_ini_rom.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 144.76 kB

Anunci El Punt Avui APROV INI ROM

Anunci El Punt Avui APROV INI ROM

Fitxer: ANUNCI_EL_PUNT_APROV._INIC._ROM.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 174.73 kB

Anunci aprovació definitiva: pendent

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 09.12.2021

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^