X
Fira de Nadal 2022
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2022
Ordre del dia del Ple Municipal ordinari del 29 de setembre de 2022
 • El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió telemàtica ordinària el dijous dia 29 de setembre de 2022, a les 19.45 hores, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

  ORDRE DEL DIA

  • Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR
   • PLE2022/8 ORDINÀRIA 28/07/2022.
  • Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI.
  • Tercer.- PRP2022/1201 DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL 2n TRIMESTRE DE L'ANY 2022.
  • Quart.- PRP2022/1191 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS.
  • Cinquè.- PRP2022/1179 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 2021.
  • Sisè.- PRP2022/1176 PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2022 MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS.
  • Setè.- PRP2022/1099 PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DELIMITACIÓ AMB EL TERME DE SANT VICENÇ DE MONTALT AMB EL D'ARENYS DE MUNT.
  • Vuitè.- PRECS I PREGUNTES.

  L'alcalde

  Víctor Llasera i Alsina

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^