www.svmontalt.cat
  • El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió telemàtica extraordinària el divendres dia 30 de setembre de 2022, a les 12.00 hores, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

    ORDRE DEL DIA

    • ÚNIC.- TRACTAR LA SITUACIÓ EN QUÈ QUEDA EN NOSTRE MUNICIPI DAVANT LES SENTÈNCIES REBUDES I QUE EL GOVERN DONI TOTES LES EXPLICACIONS I RAONAMENTS DE QUIN FULL DE RUTA VOL SEGUIR I QUINES DESPESES HA OCASIONAT AL NOSTRE POBLE FINS AL MOMENT AQUESTA ADJUDICACIÓ AL CONGIAC.

    La secretària accidental

    Cristina marín Carcassona