www.svmontalt.cat

Mesures contra la sequeraDes de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt s'han endegat diferents actuacions encaminades, tant a assolir un estalvi d'aigua, com a mitigar l'efecte de la sequera en el terme municipal de Sant Vicenç. En aquest darrer sentit, es planteja la recuperació dels pous Ripoll, Pins, Boada, Montalpark, Sant Vicenç 1 i Sant Vicenç 2. Serà necessari instal·lar un nou sistema de bombament a cadascun d'ells, rehabilitar la cisterna de recollida (cisterna de Can Boada, de 50 m3), i instal·lar nous bombaments a la sortida de la cisterna per tal d'impulsar l'aigua al dipòsit del Milió. Es preveu una recuperació d'aigua de 0,35 Hm3/any, equivalent al 30% del consum actual de la vila.

Dir també, que per tal de facilitat l'estalvi d'aigua l'Ajuntament distribuirà dos airejadors a cada llar de Sant Vicenç; aquests petits aparells s´instal·len a les aixetes de més ús i permeten assolir un estalvi considerable d'aigua, incorporant pressió a la sortida.

Per un altre costat, comunicar també que del 14 al 30 de març al Centre Cívic hi haurà instal·lada l'exposició La nova cultura de l'aigua. Aquesta exposició explica què i com és la nova cultura de l'aigua i de quina manera s'hi impliquen la ciutadania i les administracions públiques en la nova manera de resoldre les necessitats d'aigua sense fer mal els ecosistemes aquàtics. L'exposició està basada en tres principis fonamentals:
  • Conservació: l'aigua és un patrimoni col·lectiu que cal protegir.
  • Eficiència: cal utilitzar l'aigua gestionant la demanda de manera acurada.
  • Equitat: les decisions sobre l'ús de l´aigua s´han de prendre amb participació social

PREVENIR ÉS COSA DE TOTS

El país viu una de les sequeres més intenses dels últims 125 anys, tot i que no es tracta d'un fet puntual: el Llibre Blanc de l'Aigua recorda que més de la meitat dels anys del període 1880-2000 van ser secs o molt secs. Amb tot, els seus ciutadans no són els únics que la pateixen, ja que és un fenomen natural que tard o d'hora afecta tots els països.

L'arribada d'una sequera provoca menys pluja del normal, i quan no es pot fer front a l'escassetat d'aigua que comporta es converteix en un dels desastres naturals amb un major impacte mediambiental, econòmic i social. Es tracta d'un fenomen impredictible, encara que les dades de sequeres anteriors ajuden a calcular la possibilitat que es repeteixi de nou, fet que pot servir per a establir polítiques de previsió.

Ara bé, una situació de sequera no ha de comportar necessàriament escassetat d´aigua si es desenvolupen plans adequats d'explotació I subministrament a mitjà I llarg termini, i si els ciutadans assumeixen un consum responsable d'acord amb les característiques climàtiques de la regió.

Publicat el 29.02.2008