Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
ANY 2022
Ordre del dia del Ple Municipal ordinari del 24 de novembre de 2022
 • El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dijous dia 24 de novembre de 2022, a les 19.45 hores, a la sala de sessions de la Casa Consistorial (C/ Sant Antoni, 13) amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

  ORDRE DEL DIA

  • Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR.
   • PLE2022-11 ORDINÀRIA 27/10/2022.
  • Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI.
  • Tercer.- PRP2022/1457   PROPOSTA AL PLE DE MODIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLLT) DE L'ANY 2022.
  • Quart.- PRP2022/1456   PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES COMUNES REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS VACANTS DE PERSONAL FUNCIONARI I DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT CORRESPONENTS A L’OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ DE 2022.
  • Cinquè.- PRP2022/1445   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT INTERN DE L’ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT.
  • Sisè.- PRP2022/1446   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’EMISSORA DE RÀDIO DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT.
  • Setè.- PRP2022/1362   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A DATA 1 DE GENER DE 2022 I DE L'ESTUDI DE POBLACIÓ RELATIU A L'ANY 2021.
  • Vuitè.- PRP2022/1344   PROPOSTA AL PLE, SI S'ESCAU, D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2019-2022 FINS EL 31 DE DESEMBRE DEL 2023.
  • Novè.- PRP2022/1429   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI COL·LABORACIÓ I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE LA RUTA DE LA GUERRA CIVIL AL MARESME, COFINANÇAT PELS PLANS DE FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME 2019 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
  • Desè.- PRP2022/1435   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES, SANT VICENÇ DE MONTALT I CALDES D’ESTRAC PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS EN EL MARC DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DELS 3 MUNICIPIS.
  • Onzè.- PRP2022/1403   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DEL DRET FUNERARI DEL NÍNXOL 34 AMPLIACIÓ.
  • Dotzè.- PRP2022/1443   DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1298 D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2022 GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS.
  • Tretzè.- PRP2022/1455   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP) DEL 3r. TRIMESTRE DE L'ANY 2022.
  • Catorzè.- PRECS I PREGUNTES.

  L'alcalde

  Víctor Llasera i Alsina

OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^