Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
Portada > Dijous, 24 d'abril, Ple ordinari a les 8 del vespre > Marcs > Política > 2008 > Diari de Sessions
Botó que mostra/amaga menú lateral
Dijous, 24 d'abril, Ple ordinari a les 8 del vespre

Els/les veïns/es interessat/des en formular preguntes al Ple caldrà que prèviament les hagin presentat amb 48h d´antelació mitjançant una instància a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà o bé a través del correu electrònic alcaldia@svmontalt.cat

El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 24 d'abril de 2008 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:


ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATES 24 DE MARÇ DE 2008 I 3 D´ABRIL DE 2008.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D´OFICI.

TERCER. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA NÚMERO 22 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D´ESCOLA BRESSOL.

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACORD D´ALLIBERAMENT DE CÀRREGUES REGISTRALS DE LA FINCA NÚMERO 7259, INSCRITA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚMERO 4 DE MATARÓ, TOM 3481, FOLI 169, LLIBRE 159 DE SANT VICENÇ DE MONTALT.

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DE TERMES ENTRE SANT VICENÇ DE MONTALT I SANT ANDREU DE LLAVANERES.

SISÈ. PRECS I PREGUNTES.

L'alcalde,

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Sant Vicenç de Montalt, 18 d'abril de 2008

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 18.04.2008

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^