www.svmontalt.cat


El consistori aplicarÓ diverses bonificacions en taxes i impostos municipals.

En la sessió plenària del 26 d'octubre, es van aprovar les ordenances fiscals per a l'any 2024, presentades per l´equip de govern de Sempre Santvi i el Partit Popular, amb el vot en contra dels grups municipals Junts per Catalunya, Som-hi i Junts per SVM.

Amb la voluntat de continuar millorant els serveis públics i les inversions de futur, l'any vinent s'aplicarà un ajustat augment de l'impost sobre béns immobles (IBI) del 4,7 %, un percentatge que es troba molt per sota de la mitjana de la comarca, que ha estat del 8,5 %. D'aquesta manera, l'Ajuntament preveu compensar parcialment l'impacte de l'increment de preus del 15,4 %, i de sous del funcionariat del 9,4 %, que arrosseguem des de l'anterior actualització de l'IBI el 2019, i cobrir el cost de les despeses municipals obligatòries, com la neteja viària, la recollida d'escombraries o el manteniment de l'enllumenat públic i de la platja en bones condicions.

Quant a la resta de tributs, la pujada de la taxa dels parquímetres no repercutirà en el veïnat gràcies a la possibilitat que les persones residents puguin aparcar els seus vehicles de franc, mentre que l'Impost sobre l'Increment del Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlues) s'ajusta per equiparar-lo a la mitjana de la comarca i només afectarà les transmissions immobiliàries.

En el cas de la taxa per ocupació de la via pública, la ciutadania empadronada pot beneficiar-se d'una bonificació del 50 %, la qual se'n suma a d'altres aplicades a l'IBI, als impostos sobre vehicles de tracció mecànica i sobre obres i terrenys urbans i a la taxa de residus, entre d'altres.


BONIFICACIONS FISCALS


Bonificacions fiscals

Publicat el 26.11.2023