Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
El Ple ordinari de maig, dijous dia 29 a les 8 del vespre

Els/les veïns/es interessat/des en formular preguntes al Ple caldrà que prèviament les hagin presentat amb 48h d´antelació mitjançant una instància a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà o bé a través del correus electrònics: alcaldia@svmontalt.cat  o  oficines@svmontalt.cat
El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 29 de maig de 2008 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:


ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 24 D´ABRIL DE 2008.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D´OFICI.

TERCER. DONAR COMPTE DE LA DONACIÓ A L´AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT DE DIVERSOS QUADRES PER PART DEL SENYOR JAUME NOGUÉ I BRUNET I LA SENYORA GLÒRIA PUIG I LLORCA.

QUART. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE L´ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D´ESPAIS DEL CENTRE CÍVIC “EL GORG” DE SANT VICENÇ DE MONTALT.

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DISSOLUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR 3PPO “CAMÍ DEL CEMENTIRI”.

SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA TRANSFORMACIÓ DEL CONSORCI DEL MUSEU DEL PESSEBRE EN FUNDACIÓ I DELS SEUS ESTATUTS.

SETÈ. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE MENJADOR.

VUITÈ. APROVAR, SI ESCAU, L´ACTA DE REPLANTEIG DE PARCEL•LACIÓ I NORMALITZACIÓ DE LLINDARS DE LES FINQUES ENTRE L´AJUNTAMENT I 9 MAR IMMOBLES I GESTIÓ, SL PER LA FINCA SITUADA EN EL CARRER LES FONTS, 13 A 37 I CARRER DEL MIG, 5 AL 11.

NOVÈ. PRECS I PREGUNTES.

Sant Vicenç de Montalt 22 / maig / 2008.

L´ALCALDE

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 22.05.2008

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^