www.svmontalt.cat


Només es podran realitzar cremes en cas que la Generalitat ho autoritzi expressament i de manera extraordinària.

Prohibit fer foc


Des del 15 de març fins al 15 d’octubre es prohibeix qualsevol tipus de foc en zones properes al bosc sense autorització expressa. La restricció busca prevenir els incendis forestals en la temporada estival, quan pugen les temperatures  i els boscos se assequen augmentant el risc d’incendi.A més aquest any, amb l’extrema falta d’aigua que viu el país, la preocupació augmenta.

Així, fins a mitjans d’octubre només es podran realitzar cremes en cas que la Generalitat ho autoritzi expressament i de manera extraordinària. Les restriccions s’apliquen a un radi de 500 metres de zona forestal. 

Les activitats amb risc d’incendi forestal a menys de 500 metres de terreny forestal s’han de sol·licitar individualment de manera presencial a l’oficina comarcal corresponent o telemàticament a través del formulari específic.

Trobareu l'Oficina Comarcal del Maresme a Vilassar de Mar a l'Av. de Beniamino Farina, 135 (Edifici del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental).

Finalment, us recordem que l’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022) prohibeix tot l’any i a tot el territori:

  • La crema de restes de jardineria
  • La crema de restes forestals. Excepcionalment, l’òrgan competent donarà permisos per cremar restes silvícoles amb l’objecte de prevenir incendis forestals.
  • La crema de restes vegetals agrícoles. La llei dispensa d’aquesta prohibició a les petites explotacions agràries*.
    *Explotació agrària: el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular, en l’exercici de l’activitat agrària, primordialment amb fins de mercat, els quals constitueixin una unitat de gestió tecnicoeconòmica.

Més informació al web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Prevenció d'incendis.

Publicat el 15.03.2024