www.svmontalt.cat

Campanya informativa recollida selectiva
La separació de les diverses fraccions de residus és un dels hàbits més sostenibles que cal fomentar, ja que permet recuperar materials valuosos de la brossa i contribueix a reduir la quantitat de materials que reben un tractament finalista. En aquest sentit, la Regidoria de Medi Ambient ha engegat aquest juliol una nova campanya d´informació i conscienciació ciutadana, durant la qual s'està lliuraran material didàctic i material per a facilitar la recollida selectiva, com bosses de ràfia dels mateixos colors que els contenidors per facilitar la separació de fraccions a casa, bosses compostables…

La campanya, estarà basada en dos grans eixos d'actuació:
  • Millorar qualitativament i quantitativament la recollida selectiva
    • Particulars: Visites porta a porta
    • Escoles: Xerrades i visites guiades a la deixalleria mòbil
  • Foment del compostatge casolà
    • Particulars: Visites porta a porta i curs d'introducció

Les visites porta a porta tenen com a objectiu informar i conscienciar a la població sobre la necessitat de separar en origen les diferents fraccions de la brossa domèstica. Així com facilitar informació sobre altres temes relacionats: deixalleries fixa i mòbil, recollida de voluminosos... Durant la visita, els educadors ambientals realitzen una enquesta sobre els hàbits de separació i l'opinició dels ciutadans sobre algunes qüestions ambientals, i donen resposta a tots els dubtes que aquests puguin tenir sobre la temàtica dels residus. Per acabar, recullen tot tipus de suggeriments i queixes i liuren un tríptic informatiu sobre el reciclatge de residus, un paquet de bosses compostables i un conjunt de 3 bosses de ràfia de colors per a la separació del paper-cartró, el vidre i els envasos.

La Regidoria de Medi Ambient vol agrair la col·laboració ciutadana en tot el que fa referència a la recollida de residus. S'agraeix l'esforç de la ciutadania a l'hora de fer ús, i encara més, un ús correcte dels equipaments i sistemes de recollida de la nostra vila.

Publicat el 22.07.2008