Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Dijous, dia 24 de juliol, sessió ordinària del Ple > Marcs > Política > 2008 > Diari de Sessions
Botó que mostra/amaga menú lateral
Dijous, dia 24 de juliol, sessió ordinària del Ple

Els/les veïns/es interessat/des en formular preguntes al Ple caldrà que prèviament les hagin presentat amb 48h d´antelació mitjançant una instància a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà o bé a través dels correus electrònics alcaldia@svmontalt.cat  o  oficines@svmontalt.cat

El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 24 de juliol de 2008 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 26 DE JUNY DE 2008.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D´OFICI.

TERCER. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA DEROGACIÓ DE L´ORDENANÇA NÚMERO 14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D´ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS I SIMULTÀNIAMENT APROVACIÓ PROVISIONAL DE L´ORDENANÇA NÚMERO 14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D´ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA L´ORIOLA I APROVACIÓ PROVISIONAL DE L´ORDENANÇA NÚMERO 59 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D´ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS ACTIVITATS ESPORTIVES.

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PPO13 GOLF MARESME.

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECEPCIÓ DEL VIAL VUIT DEL GOLF MARESME.

SISÈ. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS A LA FÀBRICA CLASPUNT (PASSEIG DE SANT JOAN 5-7).

SETÈ. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI A SUBSCRIURE AMB L´INCASOL SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D´HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA.

VUITÈ. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA DEROGACIÓ DE L´ORDENANÇA NÚMERO 45 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL TRANSPORT ESCOLAR.

NOVÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SUPORT A LA CAMPANYA CORRELLENGUA 2008 ORGANITZADA PER LA COORDINADORA D´ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA (CAL).

DESÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM A FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS.

ONZÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE CESSIÓ PER OCUPACIÓ DE TERRENY PER INSTAL·LAR UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I SERVITUD DE PAS SOBRE TERRENYS D´EQUIPAMENTS DEL PERI II DEL POLÍGON 6 A FAVOR D'ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.

DOTZÈ. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE REPLANTEIG DE PARCEL·LACIÓ I NORMALITZACIÓ DE FINQUES DEL PPO 13 GOLF MARESME.

TRETZÈ. PRECS I PREGUNTES.

L'alcalde,
Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Sant Vicenç de Montalt, 21 de juliol de 2008

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 21.07.2008

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^