Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Anuncis oficials
Dijous, dia 25 a les 8 del vespre,  Ple ordinari del mes de Setembre

Els/les veïns/es interessat/des en formular preguntes al Ple caldrà que prèviament les hagin presentat amb 48h d´antelació mitjançant una instància a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà o bé a través del correus electrònics: alcaldia@svmontalt.cat  o  oficines@svmontalt.cat

El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 25 de setembre de 2008 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:


ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 24 DE JULIOL DE 2008.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D´OFICI.

TERCER. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DIRECTA DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE PUBLICACIÓ D´ALTA I SUPRESSIÓ DE FITXERS AUTOMATITZATS, EN COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

CINQUÈ. PRECS I PREGUNTES.

Sant Vicenç de Montalt, 22 de setembre de 2008

L´ALCALDE

Miquel Àngel Martínez i Camarasa


OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 22.09.2008

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^