Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Instagram
Youtube
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Dijous, dia 30 a les 8 del vespre, Ple ordinari del mes d'Octubre > Marcs > Política > 2008 > Diari de Sessions
Botó que mostra/amaga menú lateral
Dijous, dia 30 a les 8 del vespre, Ple ordinari del mes d'Octubre

Els/les veïns/es interessat/des en formular preguntes al Ple caldrà que prèviament les hagin presentat amb 48h d´antelació mitjançant una instància a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà o bé a través del correus electrònics: alcaldia@svmontalt.cat  o  oficines@svmontalt.cat

El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 30 d'octubre de 2008 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2008.

SEGON. CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D´OFICI.

TERCER. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE L´EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ D´ORDENANCES PER AL 2009.

QUART. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A DATA 1 DE GENER DE 2008.

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L´ACORD ADOPTAT PEL PLE DEL CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME EN SESSIÓ DE DATA 6 DE MAIG DE 2008 PEL QUAL ES MODIFIQUEN ELS ESTATUTS DE L´ESMENTAT CONSORCI.

SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L'ABAST D'ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ.

SETÈ. PRENDRE RAÓ DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR PRESENTADA PER PART DEL SENYOR JAVIER TRAPÉ I PUIG, EL DIA 15 D´OCTUBRE DE 2008.

VUITÈ. PRECS I PREGUNTES.

L'alcalde,

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

Sant Vicenç de Montalt, 23 d'octubre de 2008

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 23.10.2008

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^