www.svmontalt.cat

CEMENTIRI DE SINERA
(fragment)

VIII

Plourà. L´àvia Muntala
desa el sol a l´armari
del mal temps, entre puntes
de mantellina fetes
per ditets de Sinera.
Algun ocell voldria
penetrar les difícils
presons de llum. Contemplo
serens xiprers a l´ample
jardí del meu silenci.
Passen dofins pels límits
d´aquesta mar antiga. 


ESPRIU, S. Antologia poètica. 4t. Ed. Barcelona: Edicions 62, 1991. Pàg. 22.
ISBN 84-297-1426-X.

Publicat el 03.04.2005