X
Música & Drinks
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Portada > Alcaldia > Pinzellades d'història
Botó que mostra/amaga menú lateral
Pinzellades d'història

Prehistòria

DolmenCom a d´altres poblacions del Maresme, les primeres dades històriques sobre els primers pobladors de l´actual Sant Vicenç són antigues. A tota la Comarca, han estat nombroses les troballes arqueològiques, com per exemple algunes terrisses de l´estil neolític, que han permès constatar l´existència de pobladors en aquesta zona al període Neolític (4.500 abans de Crist, aproximadament). Així mateix, altres jaciments i restes prehistòriques que s´han trobat a diversos indrets del Maresme ens traslladen cronològicament a la Pimera Edat del Ferro (segles VIII-VII a C.)


Ibèrica-Romana

A l´Època Ibèrica (entre els segles VI i I a.C), es constaten un tipus d´assentaments, anomenats “de plana”, que consistien en establiments (normalment petits) dedicats a activitats econòmiques molt concretes agricultura, producció de terrissa).
Amb l´arribada dels romans i el naixement d´Iluro(Mataró), el tipus d´assentament principal varià i Sant Vicenç, juntament amb Sant Andreu, fou un dels nuclis de població o barriades que configuraren el territori ilurenc. La presència romana  deixà una gran empremta en tota la zona i  han aparegut multitud de testimonis i troballes pròpies d´aquesta civilització, enterrades en la serra de la Torre dels Encantats (Arenys de Mar).

Època Medieval

El senyor de Castell de Mata, Onofre Arnau tenia sota el seu domini el terme de Castell de Mata que comprenia Mataró i Llavaneres. Cal esmentar que la dita Llavaneres estava formada pels actuals Sant Vicenç i Sant Andreu que antigament formaren un sol terme.

Creació del Municipi

 • L´any 1543, Carles V concedí privilegi de separació  a les dos parròquies ( Sant  Vicenç i Sant Andreu de Llavaneres) perquè poguessin desunir-se de Mataró.
 • L´any 1552, Felip II confirmà el dit privilegi en les Corts de Monsó.
 • L´any 1599, Felip II, concedí privilegi a la parròquia de Sant Vicenç de separació i desunió de la parròquia de Llavaneres.
 • L´any 1601, Sant Vicenç tingué segell propi  i es procedí a l´elecció de jurats i consell propi.
Creació de la Parròquia

Els primer testimonis al·lusius al caràcter autònom de la parròquia de Sant Vicenç es remunten al segle XII,  però consta documentat que l´any 1230 passà a dependre de la de Sant Andreu.

 • L´any 1577, el Bisbe de Barcelona, Joan Dymas Loris, decretà la creació de la parròquia de Sant Vicenç.
 • L´any 1584, Gregori XIII expedí la butlla de creació.
 • L´any 1588, el poble acordà fer la nova església.
 • L´any 1591 es va posar la primera pedra.
 • L´any 1601 es beneí la nova església, sota l´advocació de Sant Vicenç.
Època Contemporània

A principis del segle XX, Sant Vicenç  visqué el fenomen de la fil·loxera que provocà un reciclatge forçós dels conreus en quedar destruïdes les vinyes existents. Fins aleshores, els treballs artesans i l´agricultura havien estat  les bases principals de l´economia dels santvicentins, ben anomenats  des d´antuvi, per l´apel·latiu “xurravins” si tenim en compte que el xerroviu (Serinus-Serinus) és un ocell, de magnífic cant, que freqüentava les vinyes i Sant Vicenç, en aquella època, era un poble ric en aquest tipus de conreu.
A mitjans del segle XX , es començà a desenvolupar una incipient  activitat industrial i  prengué una gran rellevància el sector de la construcció i el turisme.  Poc a poc, Sant Vicenç, com moltes d´altres poblacions veïnes, entrava de ple en una roda de vertiginosos avanços: Arribà el transport públic, l´electricitat, el subministrament d´aigua, etc. i així, pas a pas, la vida dels santvicentins  s´anà adaptant al nou escenari imposat pel progrés,  la constat evolució i modernització de la societat. 

 • L´any 1911, es té constància d´un Llibre d´Actes de l´Ajuntament.
 • L´any 1920, començà a rodar “La Genoveva”, primer cotxe de línia de Sant Vicenç a Caldes.
 • En el període 1936-39, es realitzaren millores als carrers i a les places i es construí un parc municipal i un passeig (actual Passeig de Sant Joan).
 • L´any 1938, s´esdevingué la portada d´aigües Municipals amb la instal·lació de tres fonts d´aigua pública: a la Plaça de l´Ajuntament, a la Plaça de l´Església i l´altra al carrer de Dalt.
 • L´any 1944, Mossèn Carles Gili fundà l´Orfeó Parroquial.
 • L´any 1946, fou col·locada la 1a pedra del grup d´habitatges protegits “Grup de Ntra. Senyora de Montserrat”
 • L´any 1956, foren inaugurades les obres de  pavimentació i enllumenat del Passeig del Marqués de Casa Riera.
 • L´any 1957, s´inaugurà el Transport Regular d´Autòmnibus, servei prestat per la línia del senyor Casas amb l´anomenat “Zeppelin”.
 • En el període 1958-68, es produeixen al poble gran quantitat de millores: Correus habilità un carter per Sant Vicenç, a l´estació de Caldes es col·locà un rètol amb el nom del nostre poble, es portà terme l´enllumenat públic de la Carretera de Cornellà a Fogars i del Passeig del Pedró i es millorà el servei de recollida d´escombraries..
 • L´any 1962, es col·locà la 1a pedra de les noves escoles que foren beneïdes i inaugurades l´any 1964.
 • L´any 1968, s´inaugurà la primera farmàcia del poble
 • L´any1969, s´instal·là a Sant Vicenç la 1a sucursal d´una Entitat Bancària (Caixa Laietana).
 • A la dècada dels 70, Sant Vicenç arribà als 1.000 habitants.
 • 1971,  s´inaugurà la pavimentació dels carrer més importants del poble, i un grup de vuitanta habitatges subvencionats (Montaltnou).
 • L´any 1973, entrà en funcionament un dipòsit d´aigua  d´un milió de litres.
 • L´any 1976, s´inaugurà el Casal dels Avis, arrencà a funcionar el servei automàtic de telèfon i entrà a l´Ajuntament el primer guàrdia municipal.
Però, si parlem d´història no hem de parar esment només a les dates sinó també a les persones que, dia a dia, han anat deixant la seva empremta al llarg de tots aquests anys. Personatges anònims, la majoria, i d´altres de renom que han aconseguit amb els seus llibres, la seva trajectòria, la seva tasca o els seus fets que Sant Vicenç fou conegut arreu. A fila d´exemple podríem destacar a:
 • General Francesc Milans del Bosch
 • Marqués de Casa Riera
 • Mn. Pere Font
 • Família Mora de Aragón, avantpassats de la reina Fabiola de Bèlgica.
 • Dr. Joseph Cornudella i Capdevila, membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.
 • Adolf Ley i Gracia, membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.
 • Frederic Udina i Martorell, membre de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
 • Antoni Sors, esportista que va aconseguir fer el cim de l´Everest.
 • Joseph Misser i Misser, poeta.
I tants i tants d´altres que han fet història... però ahir ja és passat! A hores d´ara, estem molt a la vora d´arribar als 6.100 habitants i cadascun d'aquests  santvicentins i santvicentines estan escrivint una línia de la història que llegiran els seus fills, i així  anirà succeint  incansablement de generació en generació.


OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^