www.svmontalt.cat
La regidoria de Benestar Social us informa que ja s'ha iniciat el termini per sol·licitar plaça al programa de Termalisme Social de l´IMSERSO 2010, que té l'objectiu de donar l'assistència que es presta als balnearis a les persones grans que ho necessitin. Els torns tenen una durada de 12 dies (11 nits).Aquest programa inclou l'allotjament i manutenció en règim de pensió complerta, tractaments termals bàsics i activitats d'animació. En canvi, no inclou el desplaçament al balneari.

Les sol·licituds es poden recollir a l´OAC de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, al carrer Sant Antoni, 13, de 9 a 14h.

  • Pel primer torn (de febrer a agost de 2010), la data límit de presentació de sol·licituds és el dia 15 de gener de 2010.
  • Pel segon torn (de setembre a desembre de 2010), la data límit de presentació de sol•licituds serà el dia 15 de maig de 2010.
El tràmit es pot fer directament:
  • Enviant la sol·licitud per Correu ordinari a PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DEL IMSERSO a l´apartat de correus 14005, 28080 Madrid
  • Per Internet a la pàgina www.imserso.es
Per optar a aquest programa, es demanen els següents requisits bàsics:
  • Ser pensionista del Sistema de Seguretat Social pels conceptes de jubilació i invalidesa, en tot cas, i pel concepte de viudetat o d'altres pensions, únicament quan el beneficiari hagi complert els seixanta anys.
  • Valdre's per si mateix, no patir alteracions de comportament que impedeixin la convivència en el balneari, ni malaltia infecciosa-contagiosa.

Publicat el 30.12.2009