Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Cercar
Facebook
Twitter
RSS
Botó que mostra/amaga menú superior
  Informació històrica no vigent
Portada > Comissió Informativa d'Urbanisme
Botó que mostra/amaga menú lateral
Comissió Informativa d'Urbanisme

La Comissió Informativa d'Urbanisme, aquest mandat 2015-2019, queda formada per:
 
 • President: L'Alcalde, Sr. Javier Sandoval Carrillo
  Substitut: Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d'Alcalde
 • Vocals:
  • CiU: Sr. Cristian Garralaga Alonso 
  • Sr. Amadeu Clofent i Rosique, 1r Tinent d'Alcalde (Regidor no adscrit)
  • Sra. Ma. lluïsa Grimal i Colomé, 2a Tinent d'Alcalde (Regidora no adscrita)
  • Sr. Enric Miralles i Torres, 3r Tinent d'Alcalde (Regidor no adscrit)
  • Sra. Gemma Duran i Franch (Regidora no adscrita)
  • Sr. Robert Subirón i Olmos (Regidor no adscrit)
  • 9 SV: Sr. Jaume Gumà i Noel
   Substitut: Sr. Jaume Arcos i Vinayls  
  • ERC: Sr. Enric Pardo i Matas
   Substituta: Sra. Berta Sala i Casanovas 
  • C's: Sr. Benito Pérez i González
  • Partit Popular: Sr. Francesc Guillem Molins

  Actuarà com a Secretari, el de la Corporació, o persona nomenada que legalment el substitueixi


Atribucions

Emissió, amb caràcter preceptiu i no vinculant, d'informe en les següents matèries:

 • Planejament Urbanístic: Aprovacions, modificacions i revisions de Plans Generals, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament, Plans Parcials, Plans Especials, així com els projectes d'equidistribució destinats a l'execució del planejament. Qüestions d'interès que afectin el nostre Municipi, per planejament aprovat per altres.
 • Execució de l'edificació i construcció: Obres de nova construcció, obres públiques i grans reformes d'habitatges consolidats.
 • Aquelles qüestions que, sent competència de la Junta de Govern Local o de l'Alcaldia, li siguin expressament sotmeses a informe.

Règim de Sessions

La Comissió Informativa d'Urbanisme celebrarà les seves sessions el segon dimecres de cada mes, a les 19:00 de la tarda, prèvia convocatòria a l'efecte realitzada per l'Alcaldia.

Règim de Votacions

La votació dels acords de la Comissió Informativa d'Urbanisme seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa:

 • Alcalde-president: un vot 
 • CiU: un vot
 • 9 SV: dos vots
 • ERC: dos vots
 • C's: un vot 
 • PP: un vot
 • Regidors/es no adscrits/es: un vot cadascun/a
OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^