X
Música & Drinks
Botó que mostra/amaga menú superior
  Informació vigent
Portada > Comissió Informativa d'Urbanisme
Botó que mostra/amaga menú lateral
Comissió Informativa d'Urbanisme

ATRIBUCIONS
Emissió, amb caràcter preceptiu i no vinculant, d'informe en les següents matèries:

Planejament Urbanístic: Aprovacions, modificacions i revisions de Plans Generals, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament, Plans Parcials, Plans Especials, així com els projectes d'equidistribució destinats a l'execució del planejament. Qüestions d'interès que afectin el nostre Municipi, per planejament aprovat per altres.

Execució de l'edificació i construcció: Obres de nova construcció, obres públiques i grans reformes d'habitatges consolidats.

Aquelles qüestions que, sent competència de la Junta de Govern Local o de l'Alcaldia, li siguin expressament sotmeses a informe.

MEMBRES

 • President: L‘alcalde, Javier Sandoval Carrillo (SEMPRE SANTVI)
 • Substituta: Mònica Comas Figueras (SEMPRE SANTVI)
 • Vocals:
  • Ester Térmens Cañabate (SEMPRE SANTVI)
   Substitut: Javier Granados Ortega (SEMPRE SANTVI)
  • Miquel Àngel Martínez Camarasa (JUNTSxSVM
   Substituta: Anna Maria López  (JUNTSxSVM)
  • Maria Villalta Morro (SOM-HI)
   Substitut: Sergi Rabat Fajardo (SOM-HI)
  • Elisa de Mata Arnaldo (PARTIT POPULAR)
   Substitut: Antonio Rocamora Trías (PARTIT POPULAR)
  • Amadeu Clofent Rosique (JUNTSxCATALUNYA)
 • Actuarà com a secretari/ària: La secretària de la Corporació o membre que legalment la substitueixi

RÈGIM DE SESSIONS
La Comissió Informativa d'Urbanisme celebrarà les seves sessions el segon dimecres de cada mes, a les 19:00 de la tarda, prèvia convocatòria a l'efecte realitzada per l'Alcaldia.

RÈGIM DE VOTACIONS
La votació dels acords de la Comissió Informativa d'Urbanisme seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa:

 • President: un vot.
 • SEMPRE SANTVI: quatre vots.
 • JUNTSxSVM: tres vots.
 • SOM-HI: dos vots.
 • PARTIT POPULAR: dos vots.
 • JUNTSxCATALUNYA: un vot.
OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^