X
Abonaments temporada piscina municipal 2023
Botó que mostra/amaga menú superior
  Informació històrica no vigent
Portada > Comissió Informativa d'Urbanisme
Botó que mostra/amaga menú lateral
Comissió Informativa d'Urbanisme

ATRIBUCIONS
Emissió, amb caràcter preceptiu i no vinculant, d'informe en les següents matèries:

Planejament Urbanístic: Aprovacions, modificacions i revisions de Plans Generals, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament, Plans Parcials, Plans Especials, així com els projectes d'equidistribució destinats a l'execució del planejament. Qüestions d'interès que afectin el nostre Municipi, per planejament aprovat per altres.

Execució de l'edificació i construcció: Obres de nova construcció, obres públiques i grans reformes d'habitatges consolidats.

Aquelles qüestions que, sent competència de la Junta de Govern Local o de l'Alcaldia, li siguin expressament sotmeses a informe.

MEMBRES

 • President: L‘alcalde, Sr. Víctor Llasera Alsina
 • Substituta: Sra. Sònia Miquel i Suñé
 • Vocals:
  • Sra. Sònia Miquel i Suñé (JxSVM)
  • Substituta: Lydia Gerónimo Guardiola
  • Sra. Esther Padilla Enriquez (PSC)
  • Sr. Sergi Rabat Fajardo (Primàries)
  • Sra. Laia Sorribes Valls (ERC)
  • Sr. Benito Pérez González (C’s)
  • Sra. María Villalta Morro (9SV)
  • Sr. Francesc Guillem Molins (Regidor no adscrit)
  • Sr. Miquel Rovira Mariné (Regidor no adscrit)
  • Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa (Regidor no adscrit)
  • Sr. Robert Subiron Olmos (Regidor no adscrit)
  • Sr. Cristian Garralaga Alonso (Regidor no adscrit)
 • Actuarà com a Secretari/ària: La secretària de la Corporació o membre que legalment la substitueixi

RÈGIM DE SESSIONS
La Comissió Informativa d'Urbanisme celebrarà les seves sessions el segon dimecres de cada mes, a les 19:00 de la tarda, prèvia convocatòria a l'efecte realitzada per l'Alcaldia.

RÈGIM DE VOTACIONS
La votació dels acords de la Comissió Informativa d'Urbanisme seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa:

 • President: 1 vot
 • JxSVM: 2 vots
 • PSC: 1 vot
 • Primàries: 1 vot
 • ERC: 1 vot
 • C's: 1 vot
 • 9 SV: 1 vot
 • Regidor no adscrit Sr. Francesc Guillem Molins: 1 vot
 • Regidor no adscrit Sr. Miquel Rovira Mariné: 1 vot
 • Regidor no adscrit Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa: 1 vot
 • Regidor no adscrit Sr. Robert Subiron Olmos: 1 vot
 • Regidor no adscrit, Sr. Cristian Garralaga Alonso: 1 vot
OAC DE L'AJUNTAMENT

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^