X
Reserva d'entrades Festa Major Estiu 2021
Botó que mostra/amaga menú superior
  Informació històrica no vigent
Portada > Comissió Informativa d'Urbanisme
Botó que mostra/amaga menú lateral
Comissió Informativa d'Urbanisme

La Comissió Informativa d'Urbanisme, aquest mandat 2019-2023, queda formada per: (Pendent d'actualitzar)
 
 • President: 
  Substitut: 
 • Vocals:

Actuarà com a Secretari, el de la Corporació, o persona nomenada que legalment el substitueixi


Atribucions

Emissió, amb caràcter preceptiu i no vinculant, d'informe en les següents matèries:

 • Planejament Urbanístic: Aprovacions, modificacions i revisions de Plans Generals, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament, Plans Parcials, Plans Especials, així com els projectes d'equidistribució destinats a l'execució del planejament. Qüestions d'interès que afectin el nostre Municipi, per planejament aprovat per altres.
 • Execució de l'edificació i construcció: Obres de nova construcció, obres públiques i grans reformes d'habitatges consolidats.
 • Aquelles qüestions que, sent competència de la Junta de Govern Local o de l'Alcaldia, li siguin expressament sotmeses a informe.

Règim de Sessions

La Comissió Informativa d'Urbanisme celebrarà les seves sessions el segon dimecres de cada mes, a les 19:00 de la tarda, prèvia convocatòria a l'efecte realitzada per l'Alcaldia.

Règim de Votacions

La votació dels acords de la Comissió Informativa d'Urbanisme seguirà el sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom dels que representa:

 • President: un vot
 • JxSVM: 3 vots
 • PSC: 3 vots
 • Primàries: 1 vot
 • ERC: 1 vot
 • 9 SV: 1 vot
 • C's: 1 vot
 • Regidors no adscrits (2): 1 vot cadascun
 • CUP: 1 vot
OAC DE L'AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt
^