X
Emergència per sequera
Botó que mostra/amaga menú superior
 
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies - Actualitat
Djous 14 de gener tindrà lloc un Ple Extraordinari de la Corporació

Les actes del plens municipals es poden consultar, un cop aprovades, al web municipal. Tots els plens municipals es retransmeten en directe per l´emissora municipal Ràdio Santvi (107.4 FM).

El Ple d´aquest Ajuntament durà a terme una sessió extraordinària el dia 14 de gener de 2010 a les 20.00 hores a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, amb l´ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES  INVERSIONS I DESPESES A INCOLURE DINS EL FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL 2010.

SEGON. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER AL 2010.

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE L´EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT AL PASSEIG DE SANT JOAN I POSTERIOR TRAMESA A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D´URBANISME DE BARCELONA PER A LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA.

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CALDES D´ESTRAC, SANT VICENÇ DE MONTALT I SANT ANDREU DE LLAVANERES PER A L´ADQUISICIÓ MANCOMUNADA, MITJANÇANT UN RÈNTING FINANCER,  D´UN APARELL ALCOTEST.

CINQUÈ. ADJUDICAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE MERCAT MUNICIPAL I EQUIPAMENT ESPORTIU I EDUCATIU QUE COMPORTA LA CONSTRUCCIÓ DELS CORRESPONENTS EDIFICIS A LA PARCEL•LA Nº 1 DEL PPO 9 “CAN BOADA“, D´ACORD AMB EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

SISÈ. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC PRESENTADA PER PART DE LA JUTGESSA DE PAU TITULAR I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´INICI DEL PROCEDIMENT DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR, D´ACORD AMB EL REGLAMENT 3/1995, DE 7 DE JUNY DELS JUTGES DE PAU, APROVAT PER ACORD DEL CONSELL GENERAL DE PODER JUDICIAL DE DATA 7 DE JUNY DE 1995.

SETÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACORD PER TAL D´AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Sant Vicenç de Montalt, 11 de gener de 2010

Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde-president

OAC DE L'AJUNTAMENT
Publicat el 11.01.2010
COMPARTIR
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

C/ Sant Antoni, 13 - 08394 Sant Vicenç de Montalt

^